ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, И.
И – 16/2019, 19.04.2019.