Радно време Основног суда у Петровцу на Млави је од 7:30 до 15:30 часова.

Радно време Основног суда у Петровцу на Млави одређује Председник Врховног касационог суда.
Радно време Основног суда у Петровцу на Млави је од 07,30 до 15,30 часова.
У оквиру дневног распореда радног времена пауза у Основном суду у Петровцу на Млави и Судској јединици у Жагубици је у периоду од 09,30 до 10,00 часова.

Писмена се могу предавати како у седишту Основног суда у Петровцу на Млави, тако и у Судској јединици у Жагубици у току целог радног времена.

Судски списи се могу разгледати, преписивати или тражити одређене информације од 9:00 до 14:00 часова у седишту Основног суда у Петровцу на Млави и у Судској јединици у Жагубици, зависно од тога где се предметни спис налази.

Странке и њихове пуномоћнике прима Председник суда у Основном суду у Петровцу на Млави и то сваке среде од 9:00 до 12:00 часова, осим последње среде у месецу када врши пријем странака и њихових пуномоћника у Судској јединици у Жагубици.

Сви послови јавнобележничких овера ће се обављати у времену од 8:00 до 14:00 часова, како у Седишту суда тако и у Судској јединици.

Радње које се по одредбама појединих процесних закона сматрају хитним, које не трпе одлагање, спроводе се без обзира на прописано радно време. Започета рочишта, чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка, довршиће се и након редовног радног времена. Ван прописаног радног времена се, по одобрењу Председника суда, могу обављати само они послови који не трпе одлагање.