У складу са чланом 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/2004, бр.54/2007, 104/2009 и 36/2010 ) објављује

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У ПЕТРОВЦУ НА  МЛАВИ

ИНФОРМАТОР о раду Основног суда у Петровцу на Млави представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежности, организационој структури и функционисању Основног суда у Петровцу на Млави, као и о начину на који заинтересована лица, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, могу да остваре своја права у односу на информације везане за активност Основног суда у Петровцу на Млави.

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 04.11.2022.године

ИНФОРМАТОР-О-РАДУ-ОСНОВНОГ-СУДА-ПЕТРОВАЦ-AЖУРИРАН-04-11-2022.docx

ИНФОРМАТОР-О-РАДУ-ОСНОВНОГ-СУДА-ПЕТРОВАЦ-AЖУРИРАН-04-11-2022.pdf

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 28.04.2021.године

ИНФОРМАТОР-О-РАДУ-ОСНОВНОГ-СУДА-ПЕТРОВАЦ-AЖУРИРАН-28-04-2021.docx

ИНФОРМАТОР-О-РАДУ-ОСНОВНОГ-СУДА-ПЕТРОВАЦ-AЖУРИРАН-28-04-2021.pdf

ПОСТУПАЊЕ _ПО_ПРИТУЖБАМА_за_2020.годину

НАСИЉЕ_У_ПОРОДИЦИ_2020_ОС

ОС_Петровац_на_Млави_ 12-2020_КОР

ОС_Петровац_на_Млави_ 12-2020.годину

ОС_Петровац_на_Млави_ 06-2020.годину

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 26.02.2021.године

ИНФОРМАТОР-О-РАДУ-ОСНОВНОГ-СУДА-ПЕТРОВАЦ-AЖУРИРАН-26-02-2021.docx

ИНФОРМАТОР-О-РАДУ-ОСНОВНОГ-СУДА-ПЕТРОВАЦ-AЖУРИРАН-26-02-2021.pdf

ПОСТУПАЊЕ_ПО_ПРИТУЖБАМА_ЗА_2020.ГОДИНУ

НАСИЉЕ_У_ПОРОДИЦИ_2020_ОС

ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_12-2020_КОР

ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_12-2020.ГОДИНУ

ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_06-2020.ГОДИНУ

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 29.01.2021.године

ИНФОРМАТОР-О-РАДУ-ОСНОВНОГ-СУДА-ПЕТРОВАЦ-AЖУРИРАН-29-01-2021.docx

ИНФОРМАТОР-О-РАДУ-ОСНОВНОГ-СУДА-ПЕТРОВАЦ-AЖУРИРАН-29-01-2021.pdf

ПОСТУПАЊЕ_ПО_ПРИТУЖБАМА_ЗА_2020.ГОДИНУ

НАСИЉЕ_У_ПОРОДИЦИ_2020_ОС

ОС _ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_12-2020_КОР

ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_12-2020.ГОДИНУ

ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_06-2020.ГОДИНУ

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 30.11.2020.године

ИНФОРМАТОР-О-РАДУ-ОСНОВНОГ-СУДА-ПЕТРОВАЦ-AЖУРИРАН-30-11-2020.docx

ИНФОРМАТОР-О-РАДУ-ОСНОВНОГ-СУДА-ПЕТРОВАЦ-AЖУРИРАН-30-11-2020.pdf

TAБЕЛА_1_ПОСТУПАЊЕ_ПО_ПРИТУЖБАМА_2019

ТАБЕЛА_1_ПОСТУПАЊЕ_ПО_ПРИТУЖБАМА_6_2020

ТАБЕЛА_2_ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_12_2019

ТАБЕЛА_2_ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_06_2020

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 30.10.2020.године

ИНФОРМАТОР-О-РАДУ-ОСНОВНОГ-СУДА-ПЕТРОВАЦ-AЖУРИРАН-30-10-2020_docx

ИНФОРМАТОР-О-РАДУ-ОСНОВНОГ-СУДА-ПЕТРОВАЦ-AЖУРИРАН-30-10-2020_pdf

ТАБЕЛА_1_ПОСТУПАЊЕ_ПО_ПРИТУЖБАМА_2019

ТАБЕЛА_1_ПОСТУПАЊЕ_ПО_ПРИТУЖБАМА_6_2020

ТАБЕЛА_2_ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_12_2019

ТАБЕЛА_2_ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_06_2020

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 30.09.2020.године

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 30 09 2020_docx

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 30 09 2020_pdf

ТАБЕЛА_1_ПОСТУПАЊЕ_ПО_ПРИТУЖБАМА _2019

ТАБЕЛА_1_ПОСТУПАЊЕ_ПО_ПРИТУЖБАМА_6_2020

ТАБЕЛА_2_ОС ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 12 2019  

ТАБЕЛА_2_ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_06_2020

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 31.08.2020.године

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 31 08 2020.docx

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 31 08 2020.pdf

ТАБЕЛА1_ПОСТУПАЊЕ_ПО_ПРИТУЖБАМА_ЗА_2019.

ТАБЕЛА1_ПОСТУПАЊЕ_ПО_ПРИТУЖБАМА_ЗА_6_2020.

ТАБЕЛА_2_ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_12_2019

ТАБЕЛА2_ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_6_2020.

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 31.07.2020.године

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 31 07 2020.docx

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 31 07 2020.pdf

TAБЕЛA1_ПРИСТУПАЊЕ_ПO_ПРИТУЖБАМА_ЗA_2019

ТАБЕЛА1_ПОСТУПАЊЕ_ПО_ПРИТУЖБАМА_ЗА_6-2020.

TAБEЛA2_OС_ПЕТРОВАЦ_НA_MЛАВИ 12_2019

ТАБЕЛА2_ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_ЗА 6_2020.

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 30.06.2020.године

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 30 06 2020.docx

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 30 06 2020.pdf

ТАБЕЛА1_ПОСТУПАЊЕ_ПО_ПРИТУЖБАМА_ЗА_2019

TAБЕЛА2_ОС_ПЕТРОВАЦ_НА_МЛАВИ_12_2019

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 29.05.2020.године

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 29 05 2020.docx

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 29 05 2020.pdf

TБЕЛA1_ПOСTUПAЊE_ПO_ПРИТУЖБАМА_ЗA_2019

TAБЕЛА2_OС_ПЕТРОВАЦ_НA_MЛАВИ 12_2019

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 07.04.2020.године

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 07 04 2020.docx

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 07 04 2020.pdf

ТАБЕЛА1_ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА ЗА 2019.

ТАБЕЛА2_OС ПЕТРОВАЦ НА MЛАВИ 12-2019

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 10.09.2019.године

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 10 09 2019.docx

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 01.03.2018.године

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 01 03 2018.docx

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 20.03.2017.године

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 20 03 2017.docx

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави од 20.05.2016.године

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 20 05 2016.docx