Овде можете погледати правилник Основног суда у Петровцу на Млави

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА У СУДОВИМА НАКОН УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ОСНОВНОГ СУДА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Овде можете преузети информатор о раду Основног суда у Петровцу на Млави

ПРЕДЛОГ ЗА ВАНСУДКО ПОРАВЊАЊЕ СА ДРЖАВНИМ ПРАВОБРАНИОЦЕМ У ПОСТУПЦИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ AЖУРИРАН 07 04 2020

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 10 09 2019

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 01 03 2018 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ 20 03 2017

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ 20 05 2016