Информатор 2019-04-11T15:08:01+02:00

Овде можете преузети информатор о раду основног суда у Петровцу на Млави

ПРЕДЛОГ ЗА ВАНСУДКО ПОРАВЊАЊЕ СА ДРЖАВНИМ ПРАВОБРАНИОЦЕМ У ПОСТУПЦИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ AЖУРИРАН 01 03 2018 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ 20 03 2017

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА ПЕТРОВАЦ 20 05 2016