Огласна табла2017-03-24T15:52:55+01:00

Одлука о организовању рада Основног суда у Петровцу на Млави у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на целој територији Општине Петровац н Млави и Уредбе по мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 Владе Републике Србије уз коришћење Инструкције за рад судова у склопу мера превенције ширења вируса SARAS-COV-2(Корона вирус)Градског завода за јавно здравље Београд од 04.05.2020.године , ОДЛУКА I Су – 1097/20 , 17.11.2020.године

18. новембра. 2020.|

ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.118/20, 06.11.2020.

6. новембра. 2020.|

ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.96/20, 06.11.2020.

6. новембра. 2020.|

ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.74/20, 06.11.2020.

6. новембра. 2020.|

ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.363/19, 06.11.2020.

6. новембра. 2020.|

ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.187/19, 06.11.2020.

6. новембра. 2020.|

ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.357/19, 08.09.2020.

14. септембра. 2020.|

ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.85/20, 03.09.2020.

8. септембра. 2020.|

ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.76/20, 03.09.2020.

8. септембра. 2020.|

ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.74/20, 03.09.2020.

8. септембра. 2020.|

ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.415/19, 03.09.2020.

8. септембра. 2020.|

ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.408/19, 03.09.2020.

8. септембра. 2020.|

ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.85/19, 30.06.2020.

3. јула. 2020.|