Историјат

Зграда суда је једна од најрепрезативнијих зграда у Петровцу на Млави. Зидана је у периоду од 1900. до 1908. године и заједно са зградом Општине и старе поште чини јединствени комплекс. Зграда суда је стилски уједначена и обликована у духу историцизма, са стилском обрадом и елементима сецесије. Зграда је масивна, репрезентативна, нарочито угаони део који је надвишен и са обе стране потенциран проширењем зидне масе са богатом фасадом декоративном пластиком. Састоји се из високог приземља и спрата. Комплекс зграда у које су смештене установа суда у Петровцу на Млави утвђен је за непокретно културно добро – споменик културе, Одлуком Скупштине Општине Петровац на Млави бр.020-25 од 30. децембра 1983. године.