Овде можете погледати правилник Основног суда у Петровцу на Млави

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА У СУДОВИМА НАКОН УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ОСНОВНОГ СУДА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Акт о безбедности информационо-комуникационог система – ОПЕРАТОРА ИКТ СИСТЕМА