ЈНМВ Израда пројекта за реновирање спољне фасаде,замену столарије и изградњу новог крова