ЗАКЉУЧАК О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 80.И.37/19, 06.09.2019.